Likwidacja szkoły PSKK

Szanowni Słuchacze.

Z przykrością zawiadamiamy, że w związku z sytuacją ekonomiczną szkoły oraz problemami obiektywnymi związanymi, z bieżącą sytuacją, szkoła PSKK ulega likwidacji.

Dbając o dobro naszych słuchaczy, nasza szkoła podpisała porozumienie z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze, ul. Staszica 2, tel. 68 45 30 133, gdzie będą mogli Państwo kontynuować naukę lub ją rozpocząć, dotyczy również osób, które dopiero się zapisały.

Prosimy o niezwłoczne zgłoszenie się do sekretariatu ul. Dworcowa 29 (czynne pon-pt 8:00 - 16:00) gdzie otrzymają Państwo dokumenty niezbędne do przeniesienia się do nowej szkoły oraz informacje jak to zrobić.

Uwaga słuchacze zaczynający ostatni semestr BHP i ADMINISTRACJI - muszą się Państwo przenieść do 15 WRZEŚNIA, aby złożyć jednocześnie deklarację na egzamin zawodowy. Nie złożenie deklaracji przez słuchaczy BHP uniemożliwi im skończenie szkoły bo jest ona dla nich obowiązkowa.

Uwaga słuchacze klasy 3 LICEUM (sem. 5 i 6) którzy będą chcieli zdawać maturę – muszą się Państwo przenieść do 30 września, aby złożyć jednocześnie deklarację maturalną.

Osoby, które nie podejmą do 30 września 2020 roku kroków związanych, z przeniesieniem otrzymają decyzję o skreśleniu, a ich dokumenty zostaną przekazane do odpowiednich instytucji celem archiwizacji, skąd będzie trudniej je odzyskać.